Vyhľadávanie

V ponuke je 305 nehnuteľností.

PREDANÉ ! Pozemok 603 m2 do budúcna určený na stavbu domu, DNV, Pobočné

Cena:
1,00 €
Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava-Devínska Nová Ves
Ulica: lokalita Pobočné
Kategória: Pozemky
 
Plocha pozemku: 603 m2
Vodovod: neuvedené
Elektrina: neuvedené
Plyn: neuvedené
Kanalizácia: neuvedené
Dátová prípojka: neuvedené
ID inzerátu: 2932
  

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

NEHNUTEĽNOSŤ JE PREDANÁ!

Pozemok 603 m2, šírka od prístup. cesty 20 m, zadná šírka cca 26,6 m a hĺbka 25 m(merané z kat. mapy), na LV evidované ako orná pôda, extravilán, v lokalite Pobočné, Devínska Nová Ves. Momentálne bez prípojok, parcely, ktoré sú prístupové cesty k pozemkom sú vo vlastníctve Mestskej časti Devínska Nová Ves.

Informácie k pozemku poskytnuté z MSÚ Dev. Nová Ves:

Predmetná parcela leží v území , ktoré je v zmysle UPN hl. mesta SR Bratislavy definované kódom 102 D rozvojové územie. Aktuálny parcelačný plán uvažuje na parcele s výstavbou rodinného domu.  

malopodlažná zástavba obytného územia, kód č.102 , rozvojové územie,
 IPP max.0,4, malopodlažná bytová zástavba
 RD - pozemok 600-1000m2  IZP 0,23, KZ 0,4,

 
C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
OBYTNÉ ÚZEMIA 102
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej
plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH
prevládajúce
- rôzne formy zástavby rodinných domov
prípustné
V území je prípustné umiestňovať najmä :
- bytové domy do 4 nadzemných podlaží
- zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :
- zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané
- zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území
- solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu
- zariadenia drobných prevádzok služieb
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín z domácností

Neváhajte, pozemkov je stále menej a ich cena stúpa.Investujte do Vášho budúceho stavebného pozemku už teraz prípadne pozemok kúpte ako investíciu so zámerom predať pozemok v budúcnosti, keď vzrastie jeho hodnota !

Cena vrátane provízie.

Kontakt ohľadom ďalších informácií: Ing.Katarína Pírová, 0948 922 599, pirova-ZVNC-karinpartners.sk.

Maklér:

makler
Maklér:Ing.Katarína Pírová
Telefón:0948 922 599
E-mail:pirova-ZVNC-karinpartners.sk

Kontakt:

Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku nehnuteľnosti.
Navrhujem cenu ... EUR.
Podobné nehnuteľnosti
pozemok 1.250 m2 so záhradným centrom, Bratislava - Devín

pozemok 1.250 m2 so záhradným centrom, Bratislava - Devín

Pozemky, rekreačný pozemok Devínska Cesta - Kameňolom, Bratislava-Devín (okres Bratislava IV)

Na predaj pozemok  1.250 m2 so záhradným  centrom  pri kameňolome, ul. Devínska cesta, Bratislava IV – Devín

Parcela je...

pozemok 1.250 m2 so záhradným centrom, Bratislava - Devín

pozemok 1.250 m2 so záhradným centrom, Bratislava - Devín

Pozemky, záhrada Devínska Cesta - Kameňolom, Bratislava-Devín (okres Bratislava IV)

Na predaj pozemok  1.250 m2 so záhradným  centrom  pri kameňolome, ul. Devínska cesta, Bratislava IV – Devín

Parcela je...

Stavebný pozemok 813 m2 pri Devínskej ceste, Bratislava IV.

Stavebný pozemok 813 m2 pri Devínskej ceste, Bratislava IV.

Pozemky, pre rodinné domy Devínska cesta, Bratislava-Devín (okres Bratislava IV)

Na predaj stavebný pozemok 813 m2 + podiel na prístupovej ceste, ul. Devínska cesta, Bratislava – Devín.

Parcela v tvare...

Pozemok na výstavbu rodinných domov BA IV

Pozemok na výstavbu rodinných domov BA IV

Pozemky, pre rodinné domy J. Jonáša, Bratislava-Devínska Nová Ves (okres Bratislava IV)

Exkluzívne len u nás v RK !

Ponúkame na predaj pozemok s rozlohou 5755 m2 určený na výstavbu...

Mapa nehnuteľnosti
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Maklér mesiaca 4/2018
Edita Adrianová
Edita Adrianová 0948 056 116
"Žijem tým, čo robím."