EXKLUZÍVNE Pozemok 603 m2 do budúcna určený na stavbu domu, DNV, Pobočné - Bratislava-Devínska Nová Ves
Jar 5
obyvacka
podlesikom
2
Vyhľadávanie

V ponuke je 332 nehnuteľností.

PREDANÉ ! Pozemok 603 m2 do budúcna určený na stavbu domu, DNV, Pobočné

Cena:
1,00 €
Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava-Devínska Nová Ves
Ulica: lokalita Pobočné
Kategória: Pozemky
 
Plocha pozemku: 603 m2
Vodovod: neuvedené
Umiestnenie Elektriny: neuvedené
Umiestnenie Plynu: neuvedené
Umiestnenie kanalizácie: neuvedené
Dátová prípojka: neuvedené
ID inzerátu: 2932
  
   

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

NEHNUTEĽNOSŤ JE PREDANÁ!

Pozemok 603 m2, šírka od prístup. cesty 20 m, zadná šírka cca 26,6 m a hĺbka 25 m(merané z kat. mapy), na LV evidované ako orná pôda, extravilán, v lokalite Pobočné, Devínska Nová Ves. Momentálne bez prípojok, parcely, ktoré sú prístupové cesty k pozemkom sú vo vlastníctve Mestskej časti Devínska Nová Ves.

Informácie k pozemku poskytnuté z MSÚ Dev. Nová Ves:

Predmetná parcela leží v území , ktoré je v zmysle UPN hl. mesta SR Bratislavy definované kódom 102 D rozvojové územie. Aktuálny parcelačný plán uvažuje na parcele s výstavbou rodinného domu.  

malopodlažná zástavba obytného územia, kód č.102 , rozvojové územie,
 IPP max.0,4, malopodlažná bytová zástavba
 RD - pozemok 600-1000m2  IZP 0,23, KZ 0,4,

 
C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
OBYTNÉ ÚZEMIA 102
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej
plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH
prevládajúce
- rôzne formy zástavby rodinných domov
prípustné
V území je prípustné umiestňovať najmä :
- bytové domy do 4 nadzemných podlaží
- zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmedzenom rozsahu
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :
- zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané
- zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území
- solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu
- zariadenia drobných prevádzok služieb
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín z domácností

Neváhajte, pozemkov je stále menej a ich cena stúpa.Investujte do Vášho budúceho stavebného pozemku už teraz prípadne pozemok kúpte ako investíciu so zámerom predať pozemok v budúcnosti, keď vzrastie jeho hodnota !

Cena vrátane provízie.

Kontakt ohľadom ďalších informácií: Ing.Katarína Pírová, 0948 922 599, pirova-ZVNC-karinpartners.sk.

Maklér:

makler
Maklér:Ing.Katarína Pírová
Telefón:0948 922 599
E-mail:pirova-ZVNC-karinpartners.sk

Kontakt:

Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku nehnuteľnosti.
Navrhujem cenu ... EUR.
Podobné nehnuteľnosti
Predaj - pozemok/záhrada vhodný na výstavbu rodinných domov. Top ponuka!

Predaj - pozemok/záhrada vhodný na výstavbu rodinných domov. Top ponuka!

Pozemky, pre rodinné domy Devínska Nová Ves, Bratislava-Devínska Nová Ves (okres Bratislava IV)

Z poverenia majiteľa ponúkame na predaj pozemok – záhradu v DNV – BA IV.
Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce.
Vhodný na...

Na predaj  POZEMOK v BA IV -  Záhorská Bystrica

Na predaj POZEMOK v BA IV - Záhorská Bystrica

Pozemky, pre rodinné domy Prídavková, Bratislava-Záhorská Bystrica (okres Bratislava IV)

Ponúkame Vám na predaj výborný pozemok  v  Bratislave - m.č. Záhorská Bystrica, Prídavková ul.

Výmera pozemku 2642m2.

šírka...

Predaj - Pozemok / orná pôda 3459m2 a 5950 v zastavanom území obce - Záhorská Bystrica. BA IV. TOP PONUKA! EXKLUZÍVNE!

Predaj - Pozemok / orná pôda 3459m2 a 5950 v zastavanom území obce - Záhorská Bystrica. BA IV....

Pozemky, orná pôda Záhorská Bystrica, Bratislava-Záhorská Bystrica (okres Bratislava IV)

Predaj – Pozemok 3459m2 – Orná pôda.  KÚ - Záhorská Bystrica – BA IV

 Z poverenia majiteľa ponúkame na predaj  pozemok – orná...

Predaj - Pozemok orná pôda - ul. Jána Jonáša - DNV-BA IV.

Predaj - Pozemok orná pôda - ul. Jána Jonáša - DNV-BA IV.

Pozemky, orná pôda Jána Jonáša, Bratislava-Devínska Nová Ves (okres Bratislava IV)

Ponúkame Vám na predaj pozemky - orná pôda Bratislava-Devínska Nová Ves.

V blízkosti automobilky Volkswagen v lokalite Bližšie...

Mapa nehnuteľnosti
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Maklér mesiaca 7/2021
Ing.Katarína Pírová
Ing.Katarína Pírová 0948 922 599
Najviac dôležité pre mňa je, aby v ľuďoch, s ktorými robím, zostal pocit spokojnosti a pre mňa je potrebná dôvera zo strany klientov a môj priestor na sebarealizáciu. Teším sa na príbehy nových predajov! ;)