Ostatné - KARIN & PARTNERS, s.r.o
Vyhľadávanie

V ponuke je 331 nehnuteľností.

ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTI

Ing. Lucia Magulová

Klientom vie zabezpečiť stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody, prípadne posúdenie zhodnotenia/znehodnotenia nehnuteľnosti. Predmetom ohodnotenia sú všetky druhy nehnuteľností (byty, rodinné domy, administratívne budovy, výrobné haly, nebytové priestory) a všetky druhy pozemkov v zastavanom území obce, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaného územia.

 

"Pani Lucka Magulová, znalkyňa, je jedna z mála znalcov, s ktorými spolupracujeme, na ktorých sa môžem v každej situácii a v každom čase obrátiť a s radosťou našim klientom vypracuje kvalitné znalecké posudky. Som rada, že patrí do nášho tímu."

 

 

 

GEODETICKÉ SLUŽBY

Ing. Matúš Kollár

Pre našich klientov zabezpečuje tieto služby: 
Geometrické plány, Vytyčovacie náčrty, Zameranie novostavby, Zameranie novostavby ku kolaudácii, Zameranie rozostavanej stavby ( k úveru), Rozdelenie parciel, Zameranie adresného bodu, Zlúčenie parciel, Majetkovoprávne vysporiadanie, Obnovenie právneho stavu, Poradenskú činnosť a tiež Právny servis ku geodetickým prácam.

 

"Spolupráca s Matúšom je od prvého nášho stretnutia (myslím, že v r. 2010) na vysokej profesionálnej úrovni. Matúš je odborník a skutočný poradca aj v náročných geodetických situáciách. Teším sa, že môžeme spolupracovať na tomto poli práve s ním."

 

Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Maklér mesiaca 1/2020
Katarína Michalcová
Katarína Michalcová 0903 705 147
Lokalita rozhoduje.